KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Yüksel SAVUCU

(Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi "Dekan")

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ahmet AKIN

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Prof. Dr. Ashok JAMMI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Prof. Dr. Yüksel SAVUCU

 

BİLİMSEL SEKRETERYA 

Prof. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Alpaslan KARTAL

Doç. Dr. Emre PINARBAŞI

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Rab Nawaz LODHİ

Dr. Öğr. Üye. Rommel TABULA

Dr. Öğr. Üye. Saime ÇAĞLAR SARI

Dr. Öğr. Üye. Santhosh KUMAR

Dr. Öğr. Üye. Sibel YAMAN

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

Dr. Andi ASRİFAN

Dr. Khalida NASEEM

 

SEKRETERYA 

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM