BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah DEMİRLİ, Gülsüm HATİPOĞLU ÖZCAN, Cemre Can AKKAYA
1- ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Abdullah Koçak, Hakkı ULUCAN
2- GENÇLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN GENÇLİK LİDERLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Ahmet İSLAM
3- YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK ALGILARI

  Özet  
Aydın KARABULAK, Berat CAN, Sedat ÖZCAN
4- FUTBOLDA KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ FUTBOLCULARIN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE TEKNİK GELİŞİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Berfin VARIŞLI, Beyza Rana SOYTÜRK
5- 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN TOPLUMSAL BOYUTLARINA GRİ LİTERATÜRDEN BAKMAK

  Özet  
Buket SEVİNDİK AKTAŞ
6- ALP DİSİPLİNİ SPORCULARINDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLEN BACAK KAS KÜTLESİ İLE İZOKINETİK ALT EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Burak Oğulcan YILDIRIM
7- SİGARA KULLANIMININ NESFATİN-1 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Cenab TÜRKERİ, Barışcan ÖZTÜRK, İsmail ÇİÇEK, Murat KOÇ
8- FUTBOLCULARIN ATLETİK PERFORMANS DÜZEYLERİNE RELATİF YAŞIN ETKİSİ

  Özet  
Çetin TAN, Yüksel SAVUCU, Ali Serdar YÜCEL, Omar MOHAMMED
9- THE RELATION BETWEEN SPORT, CULTURE AND RELIGION

  Özet  
Çiğdem ÖNER, Engin Işık ABANOZ
10- A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE MOVIE RISING PHOENIX: THE STORY OF THE PARALYMPIC GAMES

  Özet  
Dilara İNCE, Ziya BAHADIR, Duhancan İCİK
11- REKREASYON KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN YOLUYLA STRESLE BAŞ ETME İNANCININ İNCELENMESİ

  Özet  
Doğan IŞILDAR, Hakan ACAR
12- İP ATLAMA EGZERSİZLERİNİN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ebru YILMAZ, ELİF YILDIZ
13- DOĞAL AFETLER SONRASI GERİDE KALANLAR VE DEĞİŞEN YAŞAMLAR ÜZERİNE GRİ LİTERATÜR İNCELEMESİ: AFTERSHOCK FİLMİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Eda YILMAZ, Sevinç NAMLI
14- TEORİK Mİ? PRATİK Mİ? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Emre AYDOĞAN, Aytekin SOYKAN
15- KARATE SPORCULARININ İKİ FARKLI DÜZLEMDE UYGULADIĞI AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYON ÇALIŞMALARININ HEDEFE YÖNELİK HAREKET SÜRATİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Emrullah TOKUR, Sibel ARSLAN
16- AKADEMİSYENLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM AMAÇLARI İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Ercüment ERDOĞAN
17- FUTBOLCULARDA YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTREMANIN ANAEROBİK PERFORMANSA ETKİSİ

  Özet  
Erdal ARI, Buse YILMAZ
18- 2022-2023 SEZONUNDA UEFA ORGANİZASYONLARINA KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLARIN GOL ANALİZİ

  Özet  
Evren TERCAN KAAS
19- CİDDİ BOŞ ZAMAN ARAŞTIRMALARINA KAVRAMSAL VE BİBLİYOMETRİK BİR YAKLAŞIM

  Özet  
Gülse POLAT, Mikail TEL, Vedat ÇINAR, Kenan BOZBAY
20- TAEKWONDO SPORCULARINA UYGULANAN TABATA EGZERSİZLERİNİN PERFORMANSA BAĞLI BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Hacı Ahmet AKKAYA, Ali KIZILET
21- 13-14 YAŞ KIZ BASKETBOLCULARDA PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN ÇEVİKLİK, REAKSİYON ZAMANI, SPRİNT PERFORMANSI VE REAKTİF KUVVET İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kadriye YAŞA, Cengiz KARAGÖZOĞLU
22- SPORCULARDA PSİKOLOJİK KIRILGANLIK İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ETKİSİ

  Özet  
Kenan BOZBAY, Gürkan TOKGÖZ, Polat YÜCEDAL
23- SIRT STİL AĞIRLIKLI TEMEL YÜZME EGZERSİZLERİNİN SKOLYOZ TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Kerim DÜNDAR
24- PERFORMANS SUNUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Kerim DÜNDAR
25- OYUNCULUK VE SPORCULUK YAŞAMINDA HUBRİS (KİBİR) SENDROMU

  Özet  
Kerim DÜNDAR
26- ESKRİM SPORU (DENGE) VE PİLATES (POSTÜR) EGZERSİZ METOTLARININ OYUNCULUK EĞİTİMİYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kübra GÜRBÜZ YÖRÜK
27- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH UYGULAMASI (ÇÜNGÜŞ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Mehmet ERGÜN
28- MUKAYESELİ HUKUKA GÖRE ÇOCUĞUN İSİM HAKKI

  Özet  
Mehmet Onur AK
29- DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL OYUNLAR FIRSAT MI, TEHDİT Mİ?

  Özet  
Melike Nur ÖZEN, Emine YASSIBAŞ
30- SPORCULARDA SIK GÖRÜLEBİLEN BİR YEME DAVRANIŞI BOZUKLUĞU: ORTOREKSİYA NERVOSA

  Özet  
Mesut ÜSTÜNEL, Berkan BOZDAĞ, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
31- ÜST DÜZEY KARATE FİNAL MÜSABAKALARININ TEKNİK-TAKTİK BAKIMINDAN İCELENMESİ

  Özet  
Mihraç KÖROĞLU
32- TENİS OYNAYAN BİREYLERİN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mukaddes ARAS, Zeynep EMİR
33- KÜREK SPORCULARINDA GÖVDE KOR ENDURANSI İLE OMUZ ROTASYON KUVVETİ FONKSİYONEL ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat BALIKÇI, Kamil ERDEM
34- FARKLI NÖROMÜSKÜLER ISINMA PROTOKOLLERİNİN FUTBOLCULARIN GÜÇ PARAMETRELERİNDE AKUT ETKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat ÖZDAL, Sibel TETİK DÜNDAR
35- BETA ALANİN VE KREATİN KOMBİNASYONUNUN ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ

  Özet  
Mustafa GÜMÜŞ, Muhammet Fatih SARI, Taner BAYRAKTAROĞLU
36- OBEZ KADIN BİREYLERDE FARKLI ANTRENMAN PROTOKOLLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Nehir DEVRİM
37- MEDYA OKURYAZARLIĞI VE SPOR

  Özet  
Neriman BİTİREN, Bekir Furkan TÜZER, Havva DEMİREL
38- SPORCULAR VE BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARDA LİDERLİK İÇGÜDÜSÜ VE ÖZGÜVEN

  Özet  
Neslihan TANİK, Havva DEMİREL
39- REKREATİF FAALİYETLERDE LİDERLİK

  Özet  
Oğuz GÜRKAN
40- YOZGAT 2. AMATÖR FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN BAZI PERFORMANS DEĞİŞKENLERİNİN MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Ogün KÖYAĞASIOĞLU, Ali İhsan KILIÇ
41- RELATIONSHIP OF ANKLE SPRAINS AND IN-SEASON PLAYER STATISTICS IN THE NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION (NBA): A 10- YEAR OVERVIEW

  Özet  
Oktay İNALKAÇ, Gülten HERGÜNER
42- TEMEL HAREKET BECERİLERİNE YÖNELİK KAVRAMLARIN GELİŞİMİNE TÜRK HALK OYUNLARININ KATKISI

  Özet  
Omar MOHAMMED, Yüksel SAVUCU, Ali Serdar YÜCEL, Çetin TAN
43- THE EFFECT OF FARTLEK TRAINING ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL VARIABLES OF FUTSAL PLAYERS

  Özet  
Orhan DOĞAN, İbrahim KANADIKIRIK
44- İPEK ÜRETİM VE TİCARETİNİN ÇİN’DEN DÜNYAYA YAYILIŞI

  Özet  
Osman TURNA, Rüçhan İRİ
45- PUBERTE ÖNCESİ ACEMİ BADMİNTONCULARDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ NÖROMÜSKÜLER ANTRENMANIN ATLETİK PERFORMANS VE BADMİNTON BECERİSİNE ETKİSİ

  Özet  
Ozan Burak AKDUMAN, Nurettin KONAR
46- FUTBOL HAKEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

  Özet  
Perihan ABAY
47- STRATEJİK GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KAVRAMSAL YAKLAŞIM

  Özet  
Perihan ABAY
48- KURUMSAL İŞLETMELERDE KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU

  Özet  
Perihan CİVELEK
49- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Rabia UYGUR, Sibel TETİK DÜNDAR
50- AKUT YÜKSEK DOZLU C VE E VİTAMİNİ TAKVİYESİ KAS HASARI VE İNFLAMATUAR YANITLARI AZALTIR MI? 

  Özet  
Ramazan ERDOĞAN, Muzaffer SELÇUK, Ahmethan YILDIRAK
51- KUŞAK SINAVINA KATILAN JUDOCULARIN ISINMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Recep Emre KÖSE, Esen KIZILDAĞ KALE
52- ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASAINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Remzi CAN, Tuba ŞENKAL, Ayşe DEMİR
53- AVUSTRALYA, ÇİN, FRANSA, RUSYA VE TÜRKİYE’DE Kİ SPOR YÖNETİM YAPILARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ruken DENİZ
54- LİMON VEYA ELMA SİRKESİNİN BEDEN AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Sadi ÖLMEZ
55- İBÂZÎ USÛLÜNDE KIYAS

  Özet  
Sebilegül ÇALIK, Serdar CEYHUN, Cemal ÖZMAN
56- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Seda KOÇ, Ersin ESKİLER
57- SPOR EĞİTMENLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Seray ŞAHAN KARPUZ, Çetin YAMAN
58- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARINDA AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Seyit Burak ARTAR, İsa AYDEMİR, Vedat ÇINAR, Emsal Çağla AVCU
59- GENÇ ERKEK VOLEYBOLCULARDA FARKLI NABIZ ARALIKLARINDA KULLANILAN SERVİS ATIŞ İSABET ORANLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Sibel TANERTAN, Gözde GEZMEZ, Gülten HERGÜNER
60- ERGENLERDE HEYECAN ARAMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Subinur EMİN
61- TÜRKİYE'DE GÖÇ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE GÖÇMEN, SIĞINMASI VE MÜLTECİ SORUNLARI

  Özet  
Taha Buğra ŞENGEZER, Semra ÇETİN
62- SPORCULARDA HEDEF BAĞLILIĞI

  Özet  
Taner KARAMAN
63- FUTBOL KULÜPLERİNDE TRANSFER SAYISI İLE BAŞARI ARASINDA OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Uğur YAMANER, Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK
64- 7-12 YAŞ ARASI TAEKWONDO SPORCULARINDA, İP ATLAMA ANTRENMANININ KUVVET, SÜRAT VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
İbrahim BOSTANCI, Kübra ÖZDEMİR
65- AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE DUYGUSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİ İLE AFFETME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
İlbay Görkem POLAT, Cengiz KARAGÖZOĞLU
66- GENÇ SPORCULARDA MÜSABAKA SÜRECİNDE ANNE-BABA KATILIMININ İNCELENMESİ

  Özet  
İlker DEMİR, Kezban BAYRAMLAR
67- GENÇ BASKETBOLCULARDA KOR KAS KUVVETİ İLE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ülkü Sena BAY, İrfan MARANGOZ
68- FARKLI YAŞ GRUPLARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ümit ÇETİN, Umut Davut BAŞOĞLU
69- YÜZME ANTRENÖRLERİN MESLEK SEÇİMİNDEKİ DAVRANIŞSAL NİYETLERİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
İncinur HANİK SEVİM, Sema ALAY ÖZGÜL, Ünal KARLI
70- SPOR STADYUM ATMOSFERİ ÖLÇEĞİ (SSAÖ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
İsmail ÇİÇEK, Murat KOÇ, Barışcan ÖZTÜRK, Cenab TÜRKERİ
71- FARKLI DROP JUMP HAREKETLERİNİN SIÇRAMA VE YÖN DEĞİŞTİRME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İsmail EROĞLU, Halil İbrahim CİCİOĞLU, Gökhan DELİCEOĞLU
72- FUTBOLCULARDA MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİĞİNİN AYAK BİLEĞİ MOBİLİTESİ VE DENGE PERFORMANSINA AKUT ETKİSİ

  Özet  
İsmail Hidayet POLAT, Sibel ARSLAN
73- ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SPOR VE OKULA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Yıldız Nur AKYER , Ömer Murat KARABAYIR , Serhat ALTIOK
74- HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FARKINDALIKLARI VE SPORDA SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep ŞİMŞEK, İrfan MARANGOZ
75- REFORMER PİLATES EGZERSİZLERİNİN KADINLARDA KİNANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ömer YAYLI, Nebahat ELER
76- ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİDOYUMLARININ İNCELENMESİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Ömür GÜLFIRAT
77- FITNESS DÜZEYİ BELİRLEMEDE KULLANILAN VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

  Özet  
Şevval ÖRSELOĞLU
78- FETAL PROGRAMLAMA VE OBEZİTE

  Özet  
Şule BAL, Betül BAYAZIT
79- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ebru ATAŞ
1- BALE YAPAN BİREYLERDE AYAK VE AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nisanur ATLI, Ayla KÜRKÇÜOĞLU,Serpil ÇİLİNGİROĞLU ANLI
2- AMATÖR FUTBOLCULARDA DİK SIÇRAMA İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ÖN ÇALIŞMA

  Özet