BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah Koçak, Hakkı ULUCAN
1- GENÇLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN GENÇLİK LİDERLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Aydın KARABULAK, Berat CAN, Sedat ÖZCAN
2- FUTBOLDA KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ FUTBOLCULARIN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE TEKNİK GELİŞİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Kerim DÜNDAR
3- PERFORMANS SUNUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Kerim DÜNDAR
4- OYUNCULUK VE SPORCULUK YAŞAMINDA HUBRİS (KİBİR) SENDROMU

  Özet  
Mehmet ERGÜN
5- MUKAYESELİ HUKUKA GÖRE ÇOCUĞUN İSİM HAKKI

  Özet  
Melike Nur ÖZEN, Emine YASSIBAŞ
6- SPORCULARDA SIK GÖRÜLEBİLEN BİR YEME DAVRANIŞI BOZUKLUĞU: ORTOREKSİYA NERVOSA

  Özet  
Orhan DOĞAN, İbrahim KANADIKIRIK
7- İPEK ÜRETİM VE TİCARETİNİN ÇİN’DEN DÜNYAYA YAYILIŞI

  Özet  
Perihan ABAY
8- STRATEJİK GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KAVRAMSAL YAKLAŞIM

  Özet  
Perihan ABAY
9- KURUMSAL İŞLETMELERDE KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU

  Özet  
Ramazan ERDOĞAN, Muzaffer SELÇUK, Ahmethan YILDIRAK
10- KUŞAK SINAVINA KATILAN JUDOCULARIN ISINMA BİLGI DÜZEYLERININ İNCELENMESI

  Özet  
İlker DEMİR, Kezban BAYRAMLAR
11- GENÇ BASKETBOLCULARDA KOR KAS KUVVETİ İLE DİKEY SIÇRAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ülkü Sena BAY, İrfan MARANGOZ
12- FARKLI YAŞ GRUPLARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep ŞİMŞEK, İrfan MARANGOZ
13- REFORMER PİLATES EGZERSİZLERİNİN KADINLARDA KİNANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ömer YAYLI, Nebahat ELER
14- ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİDOYUMLARININ İNCELENMESİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Şevval ÖRSELOĞLU
15- FETAL PROGRAMLAMA VE OBEZİTE

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ebru ATAŞ
1- BALE YAPAN BİREYLERDE AYAK VE AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet