SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Uur YAMANER, Mustafa Erturul IPLAK
 


Keywords:7-12 YA ARASI TAEKWONDO SPORCULARINDA, P ATLAMA ANTRENMANININ KUVVET, SRAT VE DENGE ZERNE ETKSNN ARATIRILMASI
 
Bu aratrmann amac 7-12 ya aras taekwondo sporcularnda, ip atlama antrenmannn kuvvet, srat ve denge zerine etkisinin aratrlmasdr. almada, erkekler ve kzlar ayr olmak zere 7-12 ya aras taekwondo sporcularndan ip atlayan deney grubu (N=36), ip atlamayan kontrol grubu-1 (N=36) ve herhangi bir spor dal ile uramayan okul rencilerden kontrol grubu-2 (N=61) olarak toplamda 3 grup oluturulmutur. Aratrmaya, erkeklerde toplam 56 denek, kzlarda toplamda 77 denek olmak zere genel toplamda 133 gnll denek katlmtr. Erkek ve kz deney gruplarna 8 hafta sresince ip atlama antrenman ncesinde ve sonrasnda, tm deneklerin durarak uzun atlama, dikey srama, 30 metre srat kousu ve flamingo denge testi yaplarak n test ve son test deerleri kaydedildi. Verilerin analizinde SPSS 21 (IBM Statistics 21) paket program kullanld. lmleri alnan erkeklerin ve kzlarn n test - son test karlatrmasnda istatiksel olarak anlaml bir fark olup olmadn tespit etmek iin baml gruplar t-testi kullanld. Aratrmann anlamllk dzeyi P<0,05 olarak belirlendi. Erkek ve kz gruplarnn n test-son test karlatrmasnn gruplar aras karlatrmasnda tek ynl anova testi kullanld. Sonu olarak, kzlarda; ip atlayan taekwondo sporcularnn, ip atlamayan taekwondo sporcularna ve hi spor yapmayan rencilere gre kuvvet, srat ve denge performans deerlerinin olumlu ynde ilerlemesinin daha fazla olduu grlmtr. Erkeklerde ise; ip atlayan taekwondo sporcularnn, ip atlamayan taekwondo sporcularna ve hi spor yapmayan rencilere gre kuvvet ve denge performans deerlerinin olumlu ynde ilerlemesinin daha fazla olduu gzlemlenirken, ip atlayan taekwondo sporcularnn hi spor yapmayan rencilerden srat performans ilerlemesinin daha fazla olduu grlmtr. ORCID NO: 0000-0002-9324-421X

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, p atlama, Kuvvet, Srat, Denge