SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Perihan ABAY
 


Keywords:KURUMSAL LETMELERDE KADIN YNETCLER VE CAM TAVAN SENDROMU
 
Kurumsal iletmelerde kadn yneticilerin varl, son yllarda artan bir neme sahip olan bir konudur. Ancak, bu arta ramen, kadnlarn st dzey ynetim pozisyonlarna ulamasn snrlayan eitli engeller hala varln srdrmektedir. Bu engellerden biri de "cam tavan" sendromu olarak adlandrlan olgudur. Cam tavan, nitelikli kadnlarn kariyer basamaklarn trmandka, st dzey ynetim pozisyonlarna ykselirken grnmez bir engelle karlamas durumunu ifade etmektedir. Bu engel, geleneksel cinsiyet rolleri, kltrel nyarglar ve kurumsal yapdaki cinsiyet eitsizlikleri gibi faktrlerden kaynaklanr. Cam tavan sendromu, kadn yneticilerin yksek seviyeli pozisyonlara ulamalarn ve liderlik rollerini tam olarak stlenmelerini engeller. Kadn yneticilerin cam tavan sendromunu amalar iin eitli stratejiler ve deiiklikler gereklidir. ncelikle, kurumsal kltrdeki cinsiyet eitsizlii ve nyarglarla baa kabilmek iin farkndalk yaratlmaldr. Eitim ve eitlik politikalaryla, kadnlarn liderlik yeteneklerinin tannmas ve tevik edilmesi salanmaldr. Ayrca, mentorluk ve koluk programlar gibi destek mekanizmalar, kadn yneticilerin geliimini destekleyebilir. Kurumsal iletmelerin eitlilii tevik etmeleri, sadece adaleti salamakla kalmaz, ayn zamanda farkl bak alar ve yeteneklerin bir araya gelmesiyle yenilikilii artrr. Kadn yneticilerin liderlik rollerine ykselmesi, kurumsal performans artrabilir ve daha adil bir i ortamnn oluturulmasna katk salayabilir. Kurumsal iletmelerde kadn yneticilerin saysnn artrlmas, cinsiyet eitsizliini azaltmak ve i dnyasnn daha eitli ve yeniliki hale gelmesini salamak iin hayati neme sahiptir. Cam tavan sendromunun almas iin eitim, destek mekanizmalar ve kurumsal kltrdeki deiiklikler gereklidir. Bu sayede kadn yneticilerin liderlik potansiyelleri tam olarak deerlendirilirken, iletmelerin de uzun vadeli baarlar artracaktr. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Kurumsal letmeler, Kadn Yneticiler, Cam Tavan Sendromu, Cinsiyet Eitsizlii, Liderlik, Cinsiyet Rolleri, Kurumsal Kltr, eitlilik, Mentorluk, Eitlik Politikalar