SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

ncinur HANK SEVM, Sema ALAY ZGL, nal KARLI
 


Keywords:SPOR STADYUM ATMOSFER LE (SSA)NN TRK KLTRNE UYARLANMASI: GEERLK VE GVENRLK ALIMASI
 
Giri ve Ama: Spor stadyum atmosferi, seyircileri maa katlmaya tevik etmekte ve atmosfer sonucu ortaya kan duygusal tepkiler, taraftarlarn etkinliklere anlam yklemesine sebep olmaktadr (Uhrich ve Benkenstein, 2010). Bundan dolay, spor iletmelerinin mali ve pazarlama amalarna ulamasnda stadyum atmosferi nemli bir grev stlenmektedir (Chen ve ark. 2013). Ancak lkemizde stadyumlarn atmosferini aratran almalar henz emekleme evresindedir. Bu sebeple stadyum atmosferini len bir lek uyarlama ihtiyac vardr. Bu balamda aratrmann amac, Chen ve ark. (2014) tarafndan spor stadyumlarnn atmosferik unsurlarn lmek iin gelitirilen Spor Stadyum Atmosferi (SSA) leinin geerlik ve gvenirliinin Trk kltr iin snamaktr. lme arac spor stadyumlarndaki atmosferi lme imkn sunmaktadr. Yntem: Aratrmaya tuttuu futbol takmnn stadnda ma izlemi 18 ya ve zeri Fenerbahe, Galatasaray ve Beikta kulpleri taraftar olan 438 kii katlmtr. U deer analizleri sonras, 18-55 ya aras 79 kadn (Xya=28.637.77) ve 216 erkek (%39) (Xya=28.337.77) olmak zere toplam 295 (Xya=28.417.76) kii aratrmaya dhil edilmitir. lein yap geerlii iin 1. Dzey Dorulayc Faktr Analizi (DFA), yaknsak geerlik analizi (AVE-CR), raksaklk geerlik analizi (ASV-MSV) ve test-tekrar test gvenirlik (Pearson korelasyon) analizi yaplmtr. Bulgular: lek iin drt defa DFA yaplmtr. 7 alt boyut 21 madde ile yaplan 4. tur DFA sonras, yaknsak geerlik ve raksak geerlik ile ilgili bulgularna gre, Spor Stadyum Atmosferi leinin (kikare/sd=1.92, RMSEA=0.056, NNFI=0.94, CFI=0.96, SRMR=0.053; Elence boyutu AVE=0.46-CR=0.77, ASV=0.02-MSV=0.02, Elektronik Cihaz boyutu AVE=0.45CR=0.76, ASV=0.23-MSV=0.13,Tesis boyutu AVE=0.59-CR=0.74, ASV=0.19-MSV=0.13, Takm Gelenei boyutu AVE=0.54-CR=0.70, ASV=0.23-MSV=0.19, Takm Baars Boyutu AVE=0.53-CR=0.77, ASV=0.27-MSV=0.37, Seyirci Tutkusu boyutu AVE=0.64-CR=0.84, ASV=0.26-MSV=0.37, Takm Rekabeti boyutu AVE=0.58-CR=0.80, ASV=0.12-MSV=0.06) 21 madde ve 7 alt boyutlu faktr yapsnda olduu bulunmutur. lein test- tekrar test gvenirlii iin yaplan Pearson korelasyon testi sonucunda lein tm iin tutarl neticeler verdii ortaya konulmutur. Sonu: Sonu olarak yaplan analiz bulgular Stadyum atmosferi leinin Trk kltrnde yaplacak almalar iin geerli ve gvenilir bir lek olduunu ortaya koymutur. ORCID NO: 0000-0003-4270-9854

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlamas, Stadyum Atmosferi, Taraftar, Seyirci, Sporda Tketici Davran