SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Perihan ABAY
 


Keywords:STRATEJK GRMCLE YNELK KAVRAMSAL YAKLAIM
 
Stratejik giriimcilik, i dnyasnda dinamizmi ve yenilii tevik eden nemli bir kavramdr. Bu yaklam, giriimcilik ve stratejik ynetimin kesiiminde ortaya kar ve organizasyonlarn rekabet avantaj elde etmek ve srdrmek iin yeni frsatlar araynda proaktif bir ekilde hareket etmesini vurgular. Stratejik giriimcilik, geleneksel i stratejilerine dinamizm ve yaratclk getirerek, organizasyonlar gelecekteki belirsizliklere kar hazrlkl klar. Bu yaklam, iletmelerin isel ve dsal evrelerini srekli olarak tarayarak frsatlar tespit etmelerini ve bu frsatlar deer yaratmak iin kullanmalarn tevik eder. Ayn zamanda, riskleri ngrme ve ynetme becerisi de stratejik giriimciliin temel bir zelliidir. Stratejik giriimcilik, yeniliki rn ve hizmetlerin gelitirilmesini ve mevcut i modellerinin dntrlmesini ierir. Bu yaklam, organizasyonlarn pazardaki deiimlere uyum salamasna ve hatta bu deiimleri ekillendirmesine yardmc olabilir. Bununla birlikte, stratejik giriimcilik, sadece byk organizasyonlar iin deil, ayn zamanda KOB'ler ve start-up'lar iin de uygulanabilir bir yaklamdr. Stratejik giriimcilik kavramsal olarak organizasyonlarn vizyonlarn geniletmelerini, risk almay renmelerini ve frsatlar daha hzl deerlendirmelerini tevik eder. Bunu yaparken, srekli renme, esneklik ve yenilikilik yeteneklerinin gelitirilmesi nemlidir. Ayrca, liderlik ve organizasyon kltr de stratejik giriimcilii desteklemek iin uygun hale getirilmelidir. Stratejik giriimcilik i dnyasnn rekabeti doasna cevap vermek ve srdrlebilir bir byme salamak iin nemli bir yaklamdr. Bu kavram, organizasyonlarn duraanlktan karak frsatlar ve riskleri etkili bir ekilde ynetmelerine olanak tanrken, ayn zamanda yenilik ve deiim kltrnn oluturulmasna da katk salamaktadr. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Stratejik Giriimcilik, Dnyas, Yenilik, Rekabet Avantaj, Organizasyon, Proaktif, Frsatlar, Risk Ynetimi, Stratejileri, Dinamizm