BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdal ARI, Buse YILMAZ
2022-2023 SEZONUNDA UEFA ORGANİZASYONLARINA KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLARIN GOL ANALİZİ
 
Bu araştırmanın amacı, 2022-2023 futbol sezonunda UEFA organizasyonlarına (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) katılmaya hak kazanan takımların attığı ve yediği gol sayılarının karşılaştırılmalı olarak analiz edilmesidir. 2023 yılının Aralık ayı itibariyle, UEFA tarafından yapılan ülke sıralamasında ilk on sırada yer alan ülkelerin (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye, İskoçya) UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan elli altı takımının 2022-2023 sezonunda ulusal lig müsabakalarında attığı ve yediği gol sayıları (atılan ve yenilen gol sayısı, maç başına atılan ve yenilen gol sayısı) kaydedilmiştir. Gol sayısı parametrelerinin ülkeler arası farklılığı, tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) ile incelenmiştir. Anlamlı farklılık görülen parametrelerde gruplar arası ikili karşılaştırmalar, Bonferroni ve Games-Howell testleri ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sezon boyunca atılan toplam gol sayısı, maç başına atılan ve yenilen gol sayısı ortalama değerlerinin ülkeler arasında anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Bununla beraber, sezon boyunca yenilen toplam gol sayısı bakımından ülkeler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yenilen gol sayısının ülkeler arasında karşılaştırılması amacıyla yapılan Bonferroni ikili karşılaştırma sonuçları, Portekiz takımlarının İskoçya takımlarından daha az sayıda gol yediğini ortaya koymuştur (p<0.05, Portekiz= 30,00±7,72, İskoçya= 47,00±13,39 gol). Analiz bulguları ışığında, UEFA ülkeler sıralamasında ilk on sırada yer alan ülkelerin UEFA organizasyonlara katılmaya hak kazanan takımlarının, atılan ve yenilen gol sayısı bakımından benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ülkelerin futbol kalitesi arasındaki farklılıkların olabileceği ve bu durumun her ülkenin ulusal liginde başarılı olan takımların attığı ve yediği gol sayısını etkileyebileceği ifade edilebilir. Sonuç olarak, UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan tüm takımların atılan ve yenilen gol sayıları bakımından kendi ulusal liginde etkili bir performans gösterdiği söylenebilir. ORCID NO: 0000-0003-1348-7930

Anahtar Kelimeler: Avrupa Ulusal Ligleri, UEFA Organizasyonları, Gol Sayısı, Analiz. 


Keywords: