BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remzi CAN, Tuba ŞENKAL, Ayşe DEMİR
AVUSTRALYA, ÇİN, FRANSA, RUSYA VE TÜRKİYE’DE Kİ SPOR YÖNETİM YAPILARININ İNCELENMESİ
 
Yönetim toplumların huzuru ve refahını sağlamada anahtar bir rol oynamaktadır. Yönetim gibi spor yönetimi de, genel olarak yönetimin benimsemiş olduğu ilke, yöntem ve metotların spor olgusunda da uygulanması şeklinde ifade edilmektedir. Sportif branşlarda ve spor organizasyonlarında başarı bir ulusun ekonomik, sosyal ve politik yönden de gelişmiş olduğunu simgelemektedir. Sportif başarıların ülkelerin tanıtımına katkı sağladığı, sporun dünya ülkeleri arasında rekabeti artırdığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı dünya genelinde birçok ülke sportif başarıyı elde etmek ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak adına farklı spor yönetim modelleri geliştirmiş ve spor organizasyonlarında başarıya ulaşmaya çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı; Avustralya, Çin, Fransa, Rusya ve Türkiye’de ki spor yönetim yapılarının incelemek, bu ülkelerin mevcut sistem yapılarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek ülkemizin spor yönetim modeline çözüm önermektir. Bu araştırmada nitel veri araştırma yöntemleri kullanılarak gözlem ve doküman analizi yapılmış, böylece algı ve olaylar bütüncül bir şekilde ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan Avustralya, Çin, Fransa, Rusya devletlerinin spor politikalarına önem verdiği ve özellikle bireylerin sağlığı açısında sporun önemine değinildiği ayrıca sporu ilerletmek adına devlet eliyle hem halk arasında kitle sporunu hem de elit sporu geliştirmek için yatırımlar ve teşvikler yapıldığı ayrıca spor politikalarına ve spor organizasyonlarına önem verdiği sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-3856-0498

Anahtar Kelimeler: Spor Yönetimi, Spor Politikaları, Spor Organizasyonları 


Keywords: