BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ATAŞ
BALE YAPAN BİREYLERDE AYAK VE AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİSİNİN İNCELENMESİ
 
Ayağın iki önemli görevi vardır. Bunlardan ilki vücut ağırlığını taşımak, ikincisi de yürüme ve koşma esnasında bir kaldıraç kolu gibi görev yaparak vücudu ön tarafa doğru itmektir. Ayağın tasarımında her bir detayın çok önemli bir amaca hizmet ettiği görülebilir. Örneğin eğer ayak birçok kemik yerine tek parça bir kemikten oluşsaydı, sadece vücut ağırlığını taşıyan ve vücudu ön tarafa iten bir kaldıraç görevi yapardı. Fakat elastik olamayacağı için engebeli yerlerin şekline uyum sağlayamaz ve dolayısıyla vücudun dengesini koruyamazdı. Başta ayakta bulunan 33 adet eklem, ayağa elastikiyet kazandırarak onun bahsettiğimiz bu uyum özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır (3).Ayak bileği eklemi, tibia alt ucu, fibula alt ucu ve talus arasında olan; makara gibi davranan ama çok daha fazla özellikleri olan bir eklemdir. Aşağıda bahsedeceğimiz özgün anatomisi sayesinde vücut ağırlığının, yürürken 1,5, koşarken de 8 katına ulaşan ağırlığı taşıma kapasitesindedir. Bu güçlü yapısına rağmen, spor yaralanmalarında en sık etkilenen eklemdir. (1,2) Bale bir vücut kontrol sanatıdır. Bir bale dansçısı, eklemleri normalin üst sınırında hareket açısına sahip, esnek ve duyarlı ama kuvvetli, stabil ve ağrısız olmak üzere eğitilir. Yıllar süren bale eğitimi karşısında dansçı, ana duruş ve hareket kalıplarını tam ve hatasız olarak öğrenmelidir. Hareket kalıpları, duruşlar, dönüş, zıplama ve adımlarla gerçekleştirilir (4). İlk yıl bale öğrencilerine beş temel ayak pozisyonu öğretilir. Ayak pozisyonlarının dışa dönüklüğünün articulatio coxae’nın external rotasyonu ile sağlanması gerektiği ve external rotasyonu sağlamak için hangi eklem ve kas grubunun ne şekilde çalıştırılması gerektiği kavratılmaktadır (5). Bu derlemenin amacı bale de ayak ve ayak bileği biyomekainiğini vurgulamaktır. ORCID NO: 0000-0002-8598-4445

Anahtar Kelimeler: Ayak, Bale, Biyomekanik 


Keywords: