BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şule BAL, Betül BAYAZIT
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
 
Beden eğitimi, özünde bireyin fiziksel olarak sağlıklı bir yaşam sürerek bu yaşam tarzını benimsemesini, temel motorik becerileri kazanmasını, aynı zamanda zihinsel olarak rahatlayıp duygusal ve sosyal olarak gelişmesini sağlayan bir disiplindir. Beden Eğitimi öğretmenleri bu disiplinin müfredat olarak okullarda okutulup öğretilmesinden sorumludur. Baslıca görevleri öğrencilere çeşitli sporları öğretmek, spor bilinci vererek spor etiği ve fair play kavramlarını anlatmak, sağlıklı beslenme ve öğrencilerin fiziksel gelişimlerini gözlemlemektir. Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmakla sorumlu Beden Eğitimi öğretmenleri, bu amaç doğrultusunda farklı yöntem ve stratejileri kullanır. Bu süreçte, ders içeriğinin uygulamaya dayalı olmasından kaynaklı bir çok sorunla karşı karşıya kalırlar. Spor salonu ve tesis eksikliği, kötü hava koşulları, öğrenciler arasındaki yetenek farkları ve kalabalık gruplu sınıflar, güvenlik önlemleri ve ilk yardım gerektiren olaylar, okul idari kadrosu ve müfredatın baskısı, veli izinleri, tecrübe eksikliği gibi sorunlar bunlardan sadece bazılarıdır. Olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan Beden Eğitimi öğretmenlerinin mesleki açıdan tatmin olamamakla beraber, deformasyona uğrayarak motivasyonlarını kaybetmeleri muhtemeldir. Bu derlemenin amacı ülkemizde eğitim sisteminin bir parçası olan Beden Eğitimi öğretmenlerinin meslek alanlarında karşılaştıkları sorunlar ortaya koymaktır. Toplumun olmazsa olmazı olan sağlıklı hayatın eğiticilerinin çalışma şartları içerisinde bu kadar dezavantaj yaşamamaları gerekmektedir. Bu derlemenin Beden Eğitimi öğretmenlerinin sorunlarını dile getirip, bu konuya çözüm önerisi üretmekte ve dikkat çekmektedir. ORCID NO: 0000-0002-7360-3422

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretmenlik, Sorun 


Keywords: