BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat ÖZDAL, Sibel TETİK DÜNDAR
BETA ALANİN VE KREATİN KOMBİNASYONUNUN ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ
 
Özellikle müsabaka sporlarında madalyaların saliseler farkıyla kazanılması, sporcuları antrenmanları dışında başka arayışlara da yöneltmiştir. Ergojenik besin desteklerinin kullanımı, spor beslenmesinde daima ilgi çekici konulardan biri olmuştur. Son yıllarda yapılan incelemeler ve araştırmalar gösteriyor ki ergojenik takviyelerin kullanımı her geçen yıl daha fazla artmakta ve özellikle profesyonel sporcular tarafından çok fazla tercih edilmektedir. Bu çalışma, beta alanin ve kreatin kombinasyonunun atletik performansa etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, derleme niteliğinde hazırlanmış olup, PubMed, Google Scholar, Yök Tez gibi bilimsel veri tabanlarında; beta alanin, kreatin, atletik performans, direnç egzersizleri, ergojenik yardımcılar, kuvvet antrenmanları anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda sporcuların en çok kullandığı ergojenik takviyelerden birisi kreatinken diğer ergojenik takviyede beta-alanindir. Yapılan araştırmalar neticesinde kısa süreli ve yüksek yoğunluklu antrenman yapan sporcular bu suplementleri kas hasarını azaltmak, yorgunluğu minimum seviyeye indirmek, antrenman esnasındaki enerji kapasitesini arttırmak, kuvvet ve güç gelişimi gibi birçok etkisinden dolayı kullanmaktadır. Profesyonel spor yapan özellikle güç ve performans sporcuları tarafından kullanılan bu supplementler; psikolojik etkisi dışında güç, kuvvet ve yorgunluk gibi etmenlere doğrudan etki etmesi bilimsel çalışmalar tarafından ortaya koyulmuştur. Sporcuların kullanmış olduğu bu tür ergojenik yardımcılar yasallığı kanıtlanmıştır ve kullanımı her geçen gün kat ve kat artış göstermektedir. Farklı yaş grupları, farklı cinsiyetler, farklı antrenman modelleri, farklı spor branşları üzerinde yapılacak, karşılaştırma ve inceleme biçiminde tasarlanmış, çok denekli ve çok tekrarlı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6813-0969

Anahtar Kelimeler: Beta Alanin, Kreatin, Direnç Egzersizleri, Ergojenik Yardımcılar 


Keywords: