BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Evren TERCAN KAAS
CİDDİ BOŞ ZAMAN ARAŞTIRMALARINA KAVRAMSAL VE BİBLİYOMETRİK BİR YAKLAŞIM
 
Ciddi boş zaman kavramı, bireylerin zamanlarını anlamlı boş zaman faaliyetleriyle geçirmesi, hem kişisel gelişimlerine hem de toplumun farkı kesimlerine faydalı olması açısından çok önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı özellikle son dönemlerde boş zaman alanında çalışan akademisyenlerin ilgili gösterdiği “Ciddi Boş Zaman” konusunda yapılan araştırmaların kavramsal ve bibliyometrik olarak incelenmesidir. Kavramsal çerçevesi belirlendikten sonra literatür taraması yapılmış ve daha sonra da Web of Science veri tabanında 1980-2023 yılları arasında “Serious Leisure” olarak konu, başlık ve anahtar kelimeleri bulunduran çalışmalar taranmıştır. Elde edilen 615 makale incelendiğinde kendine atıf yapmayanların içinde 5901 makaleden atıf yapıldığı, 7456 adet atıf bulunduğu görülmüştür. En çok yayın 2019’da (57 adet) yapılmış olup, en üretken yazarın Stebbins olduğu (39 adet), en çok yayın yapılan alanın 340 ile ağırlama, boş zaman, spor ve turizm olduğu, 47 yayınla University of Calgary, 61 yayınla Leisure Studies dergisi ve 202 makaleyle ABD kurumlarıın liderliğe sahip bulunduğu görülmüştür. 1980-2023 yılları arasında en fazla atıf alan yazar 487 atıf alan “SERIOUS LEISURE - A Conceptual Statement” adlı makaleyle Stebbins olmuştur, onu 228 atıfla Scott and Schafer izlemiştir. 2014 ve 2023 yılları arasında en fazla makalenin 2019 yılında 55 makaleyle yayımlandığı, en fazla atıfın da 980 ile 2022 yılında yapıldığı görülmektedir. Bu zaman diliminde 459 adet makalenin yer aldığı, toplamda atıf sayılarına bakıldığında ise kendine atıf yapmayanların içinde 2807 makaleden atıf yapıldığı, toplamda 3253 adet kendine atıf yapmayan atıf bulunduğu görülmüştür. ORCID NO: 0000-0001-6708-0074

Anahtar Kelimeler: Ciddi boş zaman, Bibliyometrik çalışma, Boş zaman literatürü 


Keywords: