BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Onur AK
DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL OYUNLAR FIRSAT MI, TEHDİT Mİ?
 
Dijitalleşme kavramı bilgi-iletişim teknolojilerinin hızla yayılması ve yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu durum, günümüz toplumlarında önemli bir sosyo-kültürel değişim süreci olarak görülmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte, toplumu oluşturan bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimleri ve bunları kullanma becerileri artmaktadır. Dijitalleşmenin yoğun kullanımı, bireylerin eğitim, iş, eğlence ve sosyalleşme gibi çeşitli alanlarda daha etkin ve verimli bir şekilde yer almasını sağlamaktadır. Dijitalleşme, toplumların yaşamlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileşimleri ve kültürel değerleri şekillendirmesini sağlayarak etkilemektedir. Bu durum, toplumların daha küresel ve bağlantılı bir hale gelmesine ve yeni kültürel biçimlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dijital oyunlar da kuşkusuz dijitalleşmenin bir sonucudur. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi ve sokakların eskiye nazaran daha az güvenli kabul edilmesi dijital oyunlara olan ilgiyi artırmıştır. Bilgisayar, konsol veya mobil cihazlar gibi dijital ortamlarda milyonlarca insan tarafından oynanan bu oyunlar günümüzde önemli bir kültürel fenomen haline gelmiştir. Bu çalışmada dijitalleşme kapsamında yer alan ve bireylerin serbest zamanlarında vakit geçirdikleri dijital oyunların olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesinin yanında, bahse konu oyunların bizzat teknoloji barındıran yapılarından ötürü ortaya çıkan güvenlik açıkları örnekleriyle birlikte ele alınmıştır. Teknolojinin sınırlandırılamaz ilerlemesine paralel olarak, yapay zekâ ve IoT (Internet of things) başta olmak üzere yaşanan gelişmelerin, son derece eğlenceli ve süratli kolaylıklar sunmasının yanında kurum ya da devlet özelinde vuku bulan güvenlik zafiyetlerinin siber saldırılara sebep olan tehdit boyutları incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1434-2207

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Oyun, Teknoloji, Serbest Zaman. 


Keywords: