BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru YILMAZ, ELİF YILDIZ
DOĞAL AFETLER SONRASI GERİDE KALANLAR VE DEĞİŞEN YAŞAMLAR ÜZERİNE GRİ LİTERATÜR İNCELEMESİ: AFTERSHOCK FİLMİ ÖRNEĞİ
 
Geçmişten bu güne insan yaşamını tehdit eden bir doğal afet olarak deprem olgusunun yarattığı maddi ve manevi kayıplar hakkında farkındalık kazanmak, bu felaket karşısında alınacak önlemler için elzem bir meseledir. Deprem sonrası yaşanılan travmalar, kayıplar nedeniyle yaşanılan bölgeden uzaklaşma ve daha güvenli bir yerde yaşama arzusu ile gerçekleşen göç olgusu bireylerin yaşamlarını, sosyal bağlarını ve yaşamdan memnuniyet düzeylerini etkilemektedir. Uzun yıllar bağ kurulan yaşam alanından uzaklaşmak, yeni bir kültüre, sosyal çevreye uyum sağlamak ve yeni bağlar edinmek zorunda kalan bireylerin bu süreçte psiko-sosyal sorunlar yaşaması muhtemeldir. Söz konusu durum Türkiye’de 2023 tarihinde 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen 6 Şubat Depremleri sonucunda yeniden karşımıza çıkmıştır. Mevcut depremlerde binlerce insan yaşamını yitirmiş, birçok insan ise farklı illere göç etmek durumunda kalmıştır. Deprem ve depremin neden olduğu göç sürecinde bireylerin yaşadığı sorunları anlamak, bu sorunlar karşısında çözüm önerileri geliştirmek için doğal afetlerin yıkıcı etkileri konusunda farkındalık gerekmektedir. Afetlerin çeşitlendiği bir dünyada deprem sonrası yerinden olan yaşlıları, kırılganlıklar karşısında dirençli kılmak adına sosyal ağlara dikkat çeken TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen “Sosyal Bağ Evi": 6 Şubat Depremlerinde Yerlerinden Olan Yaşlıların Bulundukları Mekânlara Uyumlarında Sosyal Bağların Rolü” adlı 123K472 numaralı projenin gri literatür incelemesi örneği olarak Aftershock filmi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda içerik analizinin gerçekleştirildiği, afet sonrası değişen yaşam ve yeni yaşama uyum sürecinde sosyal bağların önemine dikkat çeken filmin konusu, kapsamı ve vurguladığı içerikler bakımından projemizi desteklediği tespit edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9517-8589

Anahtar Kelimeler: Deprem, Göç, Aile Bağları, Aftershock Filmi 


Keywords: