BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ülkü Sena BAY, İrfan MARANGOZ
FARKLI YAŞ GRUPLARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı fiziksel aktivitenin, farklı yaş gruplarında uyku ve uyku kalitesine etkisinin incelenmesidir. Bu çalışma derleme bir çalışmadır. Bu çalışmada geleneksel derleme modeli kullanılarak fiziksel aktivite ve uyku üzerine yapılmış ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenmiştir. Fiziksel aktivitenin beden ve ruh sağlığını korumakla beraber kaliteli ve sağlıklı bir hayat sürmede önemli rol oynayan unsurlardan biri olduğu dikkat çekmektedir. Hareketi kısıtlayan veya tümüyle hareketsiz iş/yaşam koşulları sebebiyle bireylerin kas iskelet sistemlerinde sorunlar yaşamaları, bunun yanı sıra yaşam kalitesinde düşüş gözlemlemeleri olasıdır. Öte yandan bireylerin ruhsal sağlığının korunması, bedensel olarak uygun şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için hayati bir değer taşıyan uykunun istenen zaman aralıklarında kaliteli ve uygun şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir. Kronik uykusuzluk da dahil olmak üzere uyku problemlerinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu, uyku problemlerinin düşük yaşam kalitesi, fiziksel ve ruhsal sağlığın kötüye gitmesi ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Günümüzde uyku bozukluklarına yönelik tedavilerde yeni arayışlara yönelinmiştir. Bu uygulamalardan biri de egzersiz tedavileridir. Uyku bozukluklarında kullanılan egzersiz uygulamaları bireyi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak bir bütün olarak öngören ve bütünsel bir yaklaşımla tedavi sunan uygulamalardır. Bunlar arasında, gevşeme ve solunum egzersizleri, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, uyku hijyeni, bilişsel ve davranışsal tedaviler, yoga, pilates gibi pek çok uygulama yer almaktadır. Sonuç olarak, yapılan çeşitli araştırmalarda orta şiddette fiziksel aktivitenin sağlıklı popülasyonda yer alan tüm yaş gruplarının uyku kalitesine olumlu yönde etki ettiği ifade edilmektedir. Bununla beraber bu etkinin çok net olmadığı ve deneysel eksikliklerin söz konusu olduğuna da dikkat çekilmiştir. Uyku kalitesinin artırılması hususunda araştırmaların çeşitlendirilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1781-9739

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Uyku, Farklı Yaş Grupları 


Keywords: