BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömür GÜLFIRAT
FITNESS DÜZEYİ BELİRLEMEDE KULLANILAN VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
 
Bu çalışma fitness düzeyi belirlemede kullanılan tüm vücut kompozisyon ölçüm yöntemlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle yayınlanmış yazılı kaynaklardan ve belgelerden geniş bir kaynak taraması yapılmış, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların verilerinden ve çalışmalarından yararlanılmıştır. Derlenen bilgiler ve gözlemler birlikte değerlendirilmiştir. Derleme türünde hazırlanan bu çalışmada nitel bir veri toplama yaklaşımı olan döküman inceleme yönteminden faydalanılmıştır. Vücut kompozisyonu sağlıkla ilgili önemli bileşenlerden birisidir. Vücut kompozisyonunun en önemli parametreleri yağ, kas ve kemik ağırlığı ile vücudun diğer vital değerleridir. Tanım olarak vücut kompozisyonu yağ, kemik, kas doku, diğer organik maddeler ve hücre dışı sıvı parametrelerinin kitlesel olarak toplam vücut ağırlığına oranını ifade etmektedir. Pulmoner rehabilitasyon kapsamında vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde kişinin klinik verileri, vücut bileşim verileri ve biyokimyasal verileri kullanılmaktadır. Vücut kompozisyonu ölçümü için çok sayıda teknik bulunmakla birlikte, bu yöntemlerin standart sapma oranlarının değişken olması ve protokollerinin genelde hatalı uygulanması nedeniyle sonuçların güvenilirliği tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Vücut kompozisyonu belirlemede kullanılan yöntemlerin arasından öncelikle” Gold Standart” net sonuç verebilenlerin tespit edilmesi sonrasında da bu yöntemlerin en düşük maliyet ile doğru prosüdürde uygulanabilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmada, sağlık kuruluşları ve fitness merkezlerinde en sık kullanılan, MR (Manyetik rezonans), BT (Bilgisayarlı Tomografi), Dual-Energy X-Ray Absorptiometry, Underwater(sualtı tartı) weighing, Plethhysmography, Skinfold Kaliper, Çevre ölçümü, Bioelekrik Empedans testlerinin, çalışma prensipleri, uygulama prosedürleri ve standart sapma oranları incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1664-8664

Anahtar Kelimeler: Vücut kompozisyonu, beden yoğunluğu, antropometri, Vücut kitle indeksi, kaliper 


Keywords: