BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ozan Burak AKDUMAN, Nurettin KONAR
FUTBOL HAKEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
 
Küresel bir spor branşı olan futbol, ülkemizde de popülaritesini her geçen gün korumaktadır. Futbol hakemlerinin yönetim şekli gelişen teknolojik yenilikler ile sürekli geliştirilen çok yönlü bir alandır ve bu gelişmelerde hakemlerle ilgili çalışmaların arttırılması gerektiğini düşündürmektedir. Oyun kurallarının sürekli güncellenmesiyle de hakemlerin gelişimi daha da önem arz etmektedir. Spor bilimciler tarafından yüksek lisans ve doktora tezlerinde popüler bir branş olan futbolun önemli parçalarını oluşturan hakemlerle ilgili motor beceriler, öğretim modelleri ve psikososyal alanlarda birçok çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı uzun yıllardır araştırma konusu olan futbol branşının bibliyometrik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırmanın yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında tezlerin erişimi için Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) resmî sitesine başvurulmuştur. Araştırmada Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan ve 2000-2023 yıllarını kapsayan tezlerde “futbol hakemleri” anahtar kelimesini içeren araştırmalar taranmıştır. Bu araştırmaların 63’ü spor bilimleri, 7’si psikoloji, 5’i eğitim ve öğretim, 2’si fizyoterapi ve rehabilitasyon, 2’si beslenme ve diyetetik, diğer alanlarda 5 tane olmak üzere, 75’i yüksek lisans ve 10’u doktora toplamda 85 lisansüstü tez araştırma kapsamına dahil edilmiş ve detaylı incelemesi yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan analiz ile futbol branşında hakemlerle ilgili çalışmaların çoğaltılması gerektiği belirlenmiş ve birçok konuda yönlendirici sonuçlara ulaşılmıştır. İlgili araştırmanın bulguları konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen alan uzmanları için faydalı olacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0003-1151-3330

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, futbol, futbol hakemleri 


Keywords: