BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Taner KARAMAN
FUTBOL KULÜPLERİNDE TRANSFER SAYISI İLE BAŞARI ARASINDA OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye Futbol Ligi olan Süper Lig’de mücadele eden futbol takımlarının sezonlar içerisinde gerçekleştirdikleri transferlerin sayısı ve transferler için yapmış oldukları harcamalar üzerinden futbol müsabaka sonuçlarından elde ettikleri sportif performanslarının incelenmesidir. Çalışmaya Süper Lig’de 2020, 2021 ve 2023 yılları arasında yer almış, futbol kulüpleri dahil edilmiştir. 60 farklı takım performansı içerisinden 12 ekibin, ilgili sezonda transfer harcama bilgilerine erişilemediği için araştırmada kapsam dışında bırakılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23 istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmada çıkan veriler tanımlayıcı özelliklerine göre öncelikli olarak listelenmiştir. Ardından Bağımsız Gruplar T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) ve Pearson Korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak; Futbol liginde gerçekleştirilen transfer sayısının fazlalığı ile başarılı olma arasında bir ilişki ortaya konulamazken, gerçekleştirilen transferlere harcanan paranın da takımların üst sıralarda yer alması arasında anlamlı bir ilişki ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında yüksek bütçeli Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor camiaları kapsam dışında bırakılarak yapılan incelemede ise her iki alanda da anlamlı ilişki bulunamamıştır. 2020, 2021 ve 2023 yılları ayrı ayrı incelendiğinde de sonuçların değişmediği görülmüştür. Takım ayırmadan harcanan paralar 3 eşit parçada incelendiğinde; ilk 6 sırada, 7-13.sıra arasında ve 14. sıradan daha aşağıda ligi bitiren takımlar arasında harcama ile sıralama arasında ters orantılı anlamlı ilişki bulunmuştur. Ligi ilk 10 sırada bitiren ve bitiremeyenler arasında da yine ters orantı tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlar üzerinden futbol kulüplerinin sayısal olarak fazla transfer gerçekleştirmeye yönelmek yerine, ihtiyaca göre daha az ama yerinde transfer yapmaya ihtiyacı olduğu sonucuna varılırken, bu karar mekanizmasında da spor yönetim bilimleri alanında yetkin isimlerle çalışmanın da başarıyı getirebileceği önerisinde bulunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-1468-4234

Anahtar Kelimeler: Futbolda Başarı, Futbolda Transfer, Spor Yönetimi, Süper Lig 


Keywords: