BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mukaddes ARAS, Zeynep EMİR
KÜREK SPORCULARINDA GÖVDE KOR ENDURANSI İLE OMUZ ROTASYON KUVVETİ FONKSİYONEL ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Kürek sporu, yüksek düzeyde kuvvet, dayanıklılık ve güç gerektiren bir spor çeşididir. Kürek sporu uygulanırken kuvvetin ve gücün etkin bir biçimde uygulanabilmesi ve yaralanmaların önlenmesi için vücut bölümlerinin arasındaki uyum ve koordinasyon çok önemlidir. Çalışmamızın amacı; kürek sporcularının gövde kor enduransı ile omuz rotasyon kas kuvveti fonksiyonel oranı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmamıza 15-22 yaş aralığında olan 27 kürek sporcusu katıldı. Katılımcıların omuz internal/eksternal rotasyon kas kuvveti IsoMed 2000 (D.& R. Ferstl GmbH, Hemau, Almanya) izokinetik dinamometre ile 60°/sn açısal hızda 5 ve 180°/sn açısal hızda 15 tekrar yapılarak değerlendirildi. İzokinetik test konsantrik ve eksantrik olarak ayrı ayrı iki test olarak uygulandı. Bu testlerin sonucunda fonksiyonel oran(eksantrik eksternal rotasyon/ konsantrik internal rotasyon kas kuvveti) hesaplandı. Gövde kor kaslarının enduransını değerlendirmek için 3 aşamalı bir klinik değerlendirme yöntemi (tek bacak üzerinde duvar oturuşu (sağ-sol ayrı ayrı değerlendirilmiştir), gövde fleksiyon pozisyonda durma ve horizontal düzlemde gövde fleksiyon tutuşudur) kullanıldı. Sporcuların izokinetik omuz kuvveti fonsiyonel oranı ile gövde kor enduransı arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. Yaptığımız korelasyon analizi sonucunda dominant ve non dominant taraf fonksiyonel oran ile gövde kor enduransı parametreleri arasında ilişki bulunamadı(p>0,05). Literatürde omuz kuvveti ve kor endurans arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda omuz yaralanma hikayesi olanlarda araştırma sonuçları anlamlı sonuçlar göstermiştir. Bizim çalışmamızda anlamlı sonuç bulamamızı; katılımcıların yaralanma hikayesini sorgulamamamız ve katılımcı sayısının yetersiz olmasıdır diyebiliriz. ORCID NO: 0000-0001-7845-9573

Anahtar Kelimeler: Sporcu, kürek, kor endurans, izokinetik, omuz kuvveti, fonksiyonel oran 


Keywords: