BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa GÜMÜŞ, Muhammet Fatih SARI, Taner BAYRAKTAROĞLU
OBEZ KADIN BİREYLERDE FARKLI ANTRENMAN PROTOKOLLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Obezite, vücutta olumsuz etkiler yaratan fazla yağ birikimi ile karakterize edilen bir hastalıktır. Genetik, psikolojik, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kanser, nörolojik sorunlar, kısırlık, psikolojik rahatsızlıklar ve kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Bu araştırma, obez kadın bireylerde vücut kompozisyonunu anlama ve kardiyovasküler sağlığı geliştirmek için uygun antrenman stratejilerini belirleme amacını taşımaktadır.Çalışmaya, 18-65 yaş aralığında, 30-40 kg/m² vücut kütle indeksine sahip 22 obez kadın katılımcı dahil edildi. Seçilen bireyler rastgele belirlendi ve 12'u aerobik, 10'u direnç antrenmanı olmak üzere 2 farklı gruba ayrıldı. Egzersiz protokolleri ACSM FITT prensiplerine uygun olarak 8 hafta boyunca uygulandı. Vücut kompozisyonu ölçümleri, başlangıçta ve her dört haftada bir biyoelektrik empedans yöntemiyle alındı. Antrenman sırasında katılımcıların ortalama kalp atımı ve harcanan enerji (kcal) göğüs bölgesine bağlı kalp atım sensörüyle kaydedildi.Direnç ve Aerobik antrenman gruplarında belirgin yağ kaybı gözlemlendi. Direnç grubundaki katılımcılar arasında ortalama 3.2 kg yağ kaybı gözlendi (standart sapma: 3.83). Benzer şekilde, Aerobik grupta bu kayıp ortalama 2.63 kg'dir (standart sapma: 2.05). Kardiyovasküler sağlık açısından, direnç grubunda haftalık ortalama antrenman kalp atım sayısında 5.3 BPM artış (standart sapma: 3.53), toplam antrenman nabzında 111.49 BPM ölçüldü. Aerobik grupta ise haftalık ortalama antrenman kalp atım sayısında 8.63 BPM'lik artış (standart sapma: 5.44), ortalama antrenman nabzında 136.85 BPM kaydedildi. Ayrıca, aerobik grupta ortalama antrenman sırasında yakılan kalori miktarı 256.9 kcal (standart sapma: 52.66) iken, direnç grupta 368.2 kcal (standart sapma: 11.11) ölçüldü. Aerobik grupta ilk haftadan son haftaya ortalama 36 kcal'lik bir artış gözlemlenirken (standart sapma: 47.16), direnç antrenman grubunda bu artış ortalama 23.25 kcal (standart sapma: 64.31) olarak belirlendi. ORCID NO: 0000-0002-0666-9237

Anahtar Kelimeler: obezite, kadın, antrenman, kardio, vücut kompozisyonu 


Keywords: