BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kerim DÜNDAR
OYUNCULUK VE SPORCULUK YAŞAMINDA HUBRİS (KİBİR) SENDROMU
 
Kişilik teorileri, insanlar arasındaki duygulanım, biliş ve davranış, durumlar ve zaman içindeki sistematik farklılıkları tanımlamayı amaçlar. Biyolojik kişilik modelleri, özellikle bu farklılıkların genetik ve nörofizyolojik temellerini açıklamakla ilgilenmektedir. Hubris sözcüğü İngilizce'de aşırı gurur, kendini beğenme ve kibir anlamına gelir. Birçok farklı alan tarafından kullanılan bu sözcük, empati eksikliği ve duygusal kontrol eksikliği olarak tanımlandığında modern bilimde yerini bulmuştur. Gurur veya yüksek özgüven olarak tanımlanan hubris, modern çağda aşırı önyargı, kibir ve detaylara dikkat etmeden hareket etme olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde başarılı sporcular kadar başarılı oyuncularda kibirli olmak, kibirli davranmakla eleştirilmektedirler. Bu davranış modellerinin doğuştan gelen bir sorunmu yoksa sonradan kazanılmış başarılara dayalı olarak oluşan bir durum olduğu araştırılmaktadır. Alanın öncü isimlerinden olan Eysenck kişiliğin büyük oranda biyoloji tarafından belirlenmesi üzerine görüşler öne sürmüştür. Eysenck kişilik özelliklerini hiyerarşik olarak çeşitli birimlere bölmüştür. Diğer yandan kişiliği dengeli ve dengesiz (nevrotik) olarak iki temel boyutta ele almış ve bu boyutları da dışa dönük ve içe dönüklük olarak sınıflamıştır. Aynı zamanda Eysenck dışa dönük ve içe dönük kişilerin sadece davranışlarının değil fizyolojik yapılarının da farklı olduğunu öne sürmüştür. Günümüz şartlarında geldiği noktada iki önemli faktör öne çıkıyor. Kibir sendromunu oluşturan faktörlerin başında da gelen güç ve başarı kavramlarıdır. En iyi sporcuların, oyuncuların başarıları sayesinde toplumda tanınma, kabul görme ve ilgi odağı olma gibi durumlar ortaya çıkar. Oyuncuların, Sporcuların, yönetmenlerin, antrenörlerin ve diğer tüm ünlü profesyonellerinin kariyerleri sona erdiğinde bile aşırı derecede ilgi, hayranlık ve pohpohlanma arzuları devam etmektedir. Bu nedenle bu duygular içinde yaşayan ve yaşamını sürdürmek durumunda olan bireyler bu sendromla başa çıkabilme gereksinimlerine sahip olmaları gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4989-4554

Anahtar Kelimeler: Oyunculuk, Hubris, Sporcular, Kibir, Sendrom 


Keywords: