BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ŞİMŞEK, İrfan MARANGOZ
REFORMER PİLATES EGZERSİZLERİNİN KADINLARDA KİNANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, reformer pilates egzersizlerinin kadınlarda kinantropometrik ve motorik özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu çalışma derleme bir çalışmadır. Bu çalışmada reformer pilates ile ilgili yayınlar taranmıştır. Bu taramada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve Google akademik arama motorundan ulusal düzeyde yapılan toplam 328 adet yayın taranmıştır. Fiziksel egzersiz, sağlıklı yaşam ve her türlü hastalıkta hem koruyucu hem de iyileştirici etki sağlaması açısından gelişmiş ülkelerde pek çok kişi tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Birçok araştırmada fiziksel egzersiz ile fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık arasında ilişki olduğu kaydedilmiştir. Araştırmalar egzersizin özellikle vücut kompozisyonu ve antropometrik parametreler üzerinde önemli etkileri olduğunu ve son yıllarda pilates ve reformer pilatese olan ilginin arttığı görülmüştür. Pilates, odaklanma, konsantrasyon, kontrol, hassasiyet, akış ve nefes gibi altı temel prensibe dayanmaktadır. Kas gücü ve dayanıklılığı, esneklik, denge ve kalp-solunum dayanıklılığı gibi fitness bileşenlerini geliştirir. Reformer pilates çalışmalarının temel amacı tüm bu uygulamalar sırasında vücut direncini ve esnekliğini geliştirmek, duruş bozukluklarını düzeltmek ve uygun solunum kontrolünü sağlamaktır. Reformer'ın çalışmalarının kısa sürede popüler olmasının ana nedeni yerçekimi değil, halatlara ve yaylara karşı dayanıklılığıdır. Sonuç olarak; pilatesin obez ve aşırı kilolu kadınlarda antropometrik, motor değişkenler ve vücut kompozisyonlarında olumlu değişikliklere neden olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Reformerın pilatese göre daha etkili bir egzersiz türü olduğu ve her iki egzersiz türünün de vücudun farklı bölgelerindeki etki düzeylerinin değişebileceği sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-8036-5568

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Reformer Pilates, Motorik, Kinantropometri 


Keywords: