BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan TANİK, Havva DEMİREL
REKREATİF FAALİYETLERDE LİDERLİK
 
Bu çalışmanın amacı, rekreatif faaliyetler bağlamında liderlik kavramını inceleyerek, liderlik becerilerinin ve stratejilerinin bu tür faaliyetlerde nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma derleme bir çalışmadır ve rekreatif faaliyetlerde liderlik ile ilgili yayınlar taranmıştır. Rekreasyon faaliyetleri, bireylerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, streslerini azaltmaları ve sosyal etkileşimde bulunmaları için önemli bir fırsat sunar. Ancak, bu faaliyetlerin etkili bir şekilde yönetilebilmesi ve katılımcılara daha zengin deneyimler sunabilmesi için etkili liderlik önemlidir. Liderlik, rekreasyon faaliyetlerinde bir dizi özel beceriyi gerektirir. Bir lider, grup dinamiklerini anlama, iletişim becerilerini güçlendirme ve problem çözme yetenekleri gibi özelliklere sahip olmalıdır. Grup içinde motivasyonu artırmak, güven oluşturmak ve pozitif bir atmosfer yaratmak liderlik becerilerinin kritik unsurları arasındadır. Rekreasyon liderliği aynı zamanda esneklik ve adaptasyonu gerektirir. Farklı bireylerin ve grupların beklentilerine cevap verebilmek, beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek liderlik başarısını belirleyen faktörler arasındadır. Liderler aynı zamanda risk yönetimi konusunda da becerikli olmalı ve güvenli bir ortam sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Sonuç olarak, rekreatif faaliyetlerde liderlik, katılımcı deneyimlerini geliştirebilir ve grup dinamiklerini olumlu etkileyebilir. Liderlerin becerilerini geliştirmesi, katılımcılara daha zengin bir deneyim sunmalarını sağlayabilir ve bu da rekreatif faaliyetlerin genel etkisini artırabilir. Dolayısıyla özellikle rekreatif faaliyet sunan liderlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve katılımcılar arası iletişimi sağlayabilmek adına farklılık yaratacak yeni stratejilere ihtiyaçlarının olduğu ve bu yönde kendilerini geliştirmeleri gerektiği öngörülmektedir. ORCID NO: 0009-0007-1160-2671

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Liderlik, Rekreasyon Liderliği 


Keywords: