BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kenan BOZBAY, Gürkan TOKGÖZ, Polat YÜCEDAL
SIRT STİL AĞIRLIKLI TEMEL YÜZME EGZERSİZLERİNİN SKOLYOZ TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Skolyoz omurga, toraks ve omuriliğin pozisyonunda değişikliklerin görüldüğü şekil bozukluğudur. Skolyozlu bireylerde egzersiz ve korse kullanımı yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Skolyoz tedavi örgütleri tarafından; Schroth, Dobomed, Lyon, SEAS, BSPTS, Side Shift, FITS ve FED gibi egzersize dayalı tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. Uzmanlar 15-25 derece arasındaki skolyoz eğriliklerinde gözlem ve skolyoza yönelik egzersizler önerirken, 25 derece ve üzeri teşhislerde egzersiz ve korse kullanımı önermektedir. Erişkin bireylerde ise bu açı sayıları artmasına rağmen egzersiz önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı skolyoz teşhisi konulmuş 17 yaşındaki bir bireyde uygulanan 6 haftalık sırt ağırlıklı yüzme egzersizinin skolyoz tedavisindeki etkisini incelemektir. Tek örneklem gruplu bu vaka çalışmasında egzersiz öncesi bireyin kişisel görüşleri (yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve ağrı düzeyi) ile röntgen görüntüleri alınarak haftada 3 gün yüzme egzersizleri uygulandı ve 6 hafta sonrasında ise bireyin tekrar kişisel görüşlerine (yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve ağrı düzeyi) başvurulup son röntgen görüntüsü alınarak 2 röntgen görüntüsü uzman hekim tarafından karşılaştırılıp değerlendirildi. Yapılan karşılaştırmaların değerlendirilmesi sonucunda yüzme egzersizlerinin skolyoz tedavisinde alternatif olarak terapi yaklaşımlı bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı. ORCID NO: 0000-0003-2186-8872

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Skolyoz, Yüzme 


Keywords: