BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike Nur ÖZEN, Emine YASSIBAŞ
SPORCULARDA SIK GÖRÜLEBİLEN BİR YEME DAVRANIŞI BOZUKLUĞU: ORTOREKSİYA NERVOSA
 
Günümüzde sağlıklı yaşamın en temel unsurlarından biri beslenmedir. Yapılan çalışmalar morbidite ve mortaliteye sebep olan akut, kronik ve mental birçok hastalıkta beslenmenin önemli rolü olduğunu göstermektedir. Fakat sağlıklı beslenme bir takıntı haline geldiğinde Ortoreksiya Nervosa adı verilen bir bozukluk ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde özellikle medya, internet ve sosyal medya aracılığıyla dayatılan mükemmel beden görünümüne sahip olma zorunluluğu ve sağlıklı beslenmeye odaklanma nedeniyle Ortoreksiya Nervosa prevelansının arttığı gözlemlenmiştir. Ortoreksiya Nervosanın ilerlemesiyle ise yetersiz beslenme sonucunda beden sağlığının bozulması, sosyal, akademik veya mesleki işlevselliğin bozulması gibi problemlerin ortaya çıkabileceği gösterilmiştir. Sporcular beslenme planlamasının önemli olduğu meslek gruplarından biridir. Sporcularda dış görünüşün önemli oluşu ve beslenmenin performansa etkisi; bunun yanında vücut ağırlığı kaybı için düzensiz yeme veya vücut ağırlığı koruma amacıyla yanlış yeme davranışları geliştirebileceklerinin görülmesi, araştırmacılara sporcuların yeme bozukluklarına eğilimli olduğunu düşündürmüştür. Sporcularda prevelansa yönelik yapılan çalışmalarda ise cinsiyet, branş, egzersiz süresi, uygulanan diyetin çeşidi, profesyonellik düzeyi gibi birçok faktörün etkisi araştırılsa de sporcularda prevelansın daha yüksek olduğuna ve risk faktörlerine dair net bir sonuca varılamamıştır. Dolayısıyla sporcularda Ortoreksiya Nervosa’ya dair çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sporcuların özel beslenme ihtiyaçları olan bir grup olduğu göz önüne alındığında, Ortoreksiya Nervosa semptomlarının daha kesin bir şekilde teşhis edilmesine olanak sağlayacak, yalnızca sporculara yönelik araçlar oluşturulmalıdır. Eğilimi yüksek sporcularda erken teşhisle birlikte, multidisipliner bir ekiple birlikte gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya Nervosa, Sporcu Beslenmesi, Sağlıklı Beslenme



 


Keywords: