BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuz GÜRKAN
YOZGAT 2. AMATÖR FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN BAZI PERFORMANS DEĞİŞKENLERİNİN MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışma, Yozgat 2. amatör futbol liginde oynayan futbolcuların bazı performans değişkenlerini mevkilere göre karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2022-23 futbol sezonunda, Yozgat ilinde faaliyet gösteren 5 farklı futbol takımından toplam 51 erkek amatör futbolcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Futbolcular oynadıkları mevkilere göre defans, orta saha ve forvet olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve aralarındaki performans farklılıklarına bakılmıştır. Çalışma kapsamında oyuncuların yaş, boy, vücut ağırlığı gibi antropometrik değerlerine ek olarak, futbolculara otur eriş esneklik testi, 30 metre sürat testi, illionis çeviklik testi, Yo-Yo aralıklı toparlanma testi (level 1) testi, HÜFA (topsuz) testi, Mor-Cristian pas ve şut testi uygulanmıştır. Çalışmada değerlendirilen tüm veriler SPSS 23.0 paket programına girilmiş olup, verilerin ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı değerleri ortaya konmuştur. Yapılan Shapiro-Wilk normallik testi sonucu verilerin normal dağılama uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bunun sonucunda da defans, orta saha ve forvet oyuncularının karşılaştırılmasında nonparametrik testlerden Kruskal Wallis-H testi uygulanmış olup, gruplar arasında farklılık çıkması durumunda da farkın hangi gruplardan kaynaklandığı ortaya koymak için post hoc Tamhane’s T2 testi yapılmıştır. Üç grup arasında boy, kilo, otur eriş esneklik testi, 30 metre sürat testi, illionis çeviklik testi, Yo-Yo aralıklı toparlanma testi (level 1) testi, HÜFA (topsuz) testi, Mor-Cristian pas ve şut testleri testlerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). ORCID NO: 0000-0001-5886-4758

Anahtar Kelimeler: Futbol, Amatör Lig, Performans Testleri 


Keywords: