BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah Koçak, Hakkı ULUCAN
1- GENÇLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN GENÇLİK LİDERLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Aydın KARABULAK, Berat CAN, Sedat ÖZCAN
2- FUTBOLDA KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ FUTBOLCULARIN SÜRAT, ÇEVİKLİK VE TEKNİK GELİŞİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Mehmet ERGÜN
3- MUKAYESELİ HUKUKA GÖRE ÇOCUĞUN İSİM HAKKI

  Özet  
Perihan ABAY
4- STRATEJİK GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KAVRAMSAL YAKLAŞIM

  Özet  
Perihan ABAY
5- KURUMSAL İŞLETMELERDE KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER