BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Şenol GÜVEN, Atakan YAZICI
1- SPOR BİLİMİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Oğuzhan AYDEMİR, Nihal Sena ÇETİN
1- İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMA UYUM SORUNLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet