BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur YAMANER, Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK
7-12 YAŞ ARASI TAEKWONDO SPORCULARINDA, İP ATLAMA ANTRENMANININ KUVVET, SÜRAT VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Bu araştırmanın amacı 7-12 yaş arası taekwondo sporcularında, ip atlama antrenmanının kuvvet, sürat ve denge üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada, erkekler ve kızlar ayrı olmak üzere 7-12 yaş arası taekwondo sporcularından ip atlayan deney grubu (N=36), ip atlamayan kontrol grubu-1 (N=36) ve herhangi bir spor dalı ile uğraşmayan okul öğrencilerden kontrol grubu-2 (N=61) olarak toplamda 3 grup oluşturulmuştur. Araştırmaya, erkeklerde toplam 56 denek, kızlarda toplamda 77 denek olmak üzere genel toplamda 133 gönüllü denek katılmıştır. Erkek ve kız deney gruplarına 8 hafta süresince ip atlama antrenmanı öncesinde ve sonrasında, tüm deneklerin durarak uzun atlama, dikey sıçrama, 30 metre sürat koşusu ve flamingo denge testi yapılarak ön test ve son test değerleri kaydedildi. Verilerin analizinde SPSS 21 (IBM Statistics 21) paket programı kullanıldı. Ölçümleri alınan erkeklerin ve kızların ön test - son test karşılaştırmasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için bağımlı gruplar t-testi kullanıldı. Araştırmanın anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak belirlendi. Erkek ve kız gruplarının ön test-son test karşılaştırmasının gruplar arası karşılaştırmasında tek yönlü anova testi kullanıldı. Sonuç olarak, kızlarda; ip atlayan taekwondo sporcularının, ip atlamayan taekwondo sporcularına ve hiç spor yapmayan öğrencilere göre kuvvet, sürat ve denge performansı değerlerinin olumlu yönde ilerlemesinin daha fazla olduğu görülmüştür. Erkeklerde ise; ip atlayan taekwondo sporcularının, ip atlamayan taekwondo sporcularına ve hiç spor yapmayan öğrencilere göre kuvvet ve denge performansı değerlerinin olumlu yönde ilerlemesinin daha fazla olduğu gözlemlenirken, ip atlayan taekwondo sporcularının hiç spor yapmayan öğrencilerden sürat performansı ilerlemesinin daha fazla olduğu görülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-9324-421X

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, İp atlama, Kuvvet, Sürat, Denge 


Keywords: