BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
KURUMSAL İŞLETMELERDE KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU
 
Kurumsal işletmelerde kadın yöneticilerin varlığı, son yıllarda artan bir öneme sahip olan bir konudur. Ancak, bu artışa rağmen, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına ulaşmasını sınırlayan çeşitli engeller hala varlığını sürdürmektedir. Bu engellerden biri de "cam tavan" sendromu olarak adlandırılan olgudur. Cam tavan, nitelikli kadınların kariyer basamaklarını tırmandıkça, üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselirken görünmez bir engelle karşılaşması durumunu ifade etmektedir. Bu engel, geleneksel cinsiyet rolleri, kültürel önyargılar ve kurumsal yapıdaki cinsiyet eşitsizlikleri gibi faktörlerden kaynaklanır. Cam tavan sendromu, kadın yöneticilerin yüksek seviyeli pozisyonlara ulaşmalarını ve liderlik rollerini tam olarak üstlenmelerini engeller. Kadın yöneticilerin cam tavan sendromunu aşmaları için çeşitli stratejiler ve değişiklikler gereklidir. Öncelikle, kurumsal kültürdeki cinsiyet eşitsizliği ve önyargılarla başa çıkabilmek için farkındalık yaratılmalıdır. Eğitim ve eşitlik politikalarıyla, kadınların liderlik yeteneklerinin tanınması ve teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, mentorluk ve koçluk programları gibi destek mekanizmaları, kadın yöneticilerin gelişimini destekleyebilir. Kurumsal işletmelerin çeşitliliği teşvik etmeleri, sadece adaleti sağlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı bakış açıları ve yeteneklerin bir araya gelmesiyle yenilikçiliği artırır. Kadın yöneticilerin liderlik rollerine yükselmesi, kurumsal performansı artırabilir ve daha adil bir iş ortamının oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Kurumsal işletmelerde kadın yöneticilerin sayısının artırılması, cinsiyet eşitsizliğini azaltmak ve iş dünyasının daha çeşitli ve yenilikçi hale gelmesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Cam tavan sendromunun aşılması için eğitim, destek mekanizmaları ve kurumsal kültürdeki değişiklikler gereklidir. Bu sayede kadın yöneticilerin liderlik potansiyelleri tam olarak değerlendirilirken, işletmelerin de uzun vadeli başarıları artıracaktır. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İşletmeler, Kadın Yöneticiler, Cam Tavan Sendromu, Cinsiyet Eşitsizliği, Liderlik, Cinsiyet Rolleri, Kurumsal Kültür, Çeşitlilik, Mentorluk, Eşitlik Politikaları 


Keywords: