BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
STRATEJİK GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KAVRAMSAL YAKLAŞIM
 
Stratejik girişimcilik, iş dünyasında dinamizmi ve yeniliği teşvik eden önemli bir kavramdır. Bu yaklaşım, girişimcilik ve stratejik yönetimin kesişiminde ortaya çıkar ve organizasyonların rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için yeni fırsatlar arayışında proaktif bir şekilde hareket etmesini vurgular. Stratejik girişimcilik, geleneksel iş stratejilerine dinamizm ve yaratıcılık getirerek, organizasyonları gelecekteki belirsizliklere karşı hazırlıklı kılar. Bu yaklaşım, işletmelerin içsel ve dışsal çevrelerini sürekli olarak tarayarak fırsatları tespit etmelerini ve bu fırsatları değer yaratmak için kullanmalarını teşvik eder. Aynı zamanda, riskleri öngörme ve yönetme becerisi de stratejik girişimciliğin temel bir özelliğidir. Stratejik girişimcilik, yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve mevcut iş modellerinin dönüştürülmesini içerir. Bu yaklaşım, organizasyonların pazardaki değişimlere uyum sağlamasına ve hatta bu değişimleri şekillendirmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, stratejik girişimcilik, sadece büyük organizasyonlar için değil, aynı zamanda KOBİ'ler ve start-up'lar için de uygulanabilir bir yaklaşımdır. Stratejik girişimcilik kavramsal olarak organizasyonların vizyonlarını genişletmelerini, risk almayı öğrenmelerini ve fırsatları daha hızlı değerlendirmelerini teşvik eder. Bunu yaparken, sürekli öğrenme, esneklik ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca, liderlik ve organizasyon kültürü de stratejik girişimciliği desteklemek için uygun hale getirilmelidir. Stratejik girişimcilik iş dünyasının rekabetçi doğasına cevap vermek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için önemli bir yaklaşımdır. Bu kavram, organizasyonların durağanlıktan çıkarak fırsatları ve riskleri etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda yenilik ve değişim kültürünün oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Stratejik Girişimcilik, İş Dünyası, Yenilik, Rekabet Avantajı, Organizasyon, Proaktif, Fırsatlar, Risk Yönetimi, İş Stratejileri, Dinamizm 


Keywords: